Witamy!

Seminarium TISO ma w swoim zamierzeniu charakter stricte teoretyczny. To znaczy chcemy, aby uczestnicy seminarium zapoznawali się ze współczesnymi pracami naukowymi, w których prezentowane są ścisłe twierdzenia i ich dowody, a następnie przedstawiali je na seminarium. Tematyka referatów może być dość szeroka, ale skoncentrowana przede wszystkim na matematycznej stronie rozumowań. Kierunki, które chcemy eksponować, to między innymi:
  • teoria informacji (w tym: teoria ekstraktorów i teoria kodów);
  • matematyka dyskretna, algebra (szczególnie algebra struktur skończonych), metody analityczne w badaniu obiektów dyskretnych, funkcje boolowskie;
  • rachunek prawdopodobieństwa, szczególnie badanie obiektów losowych o szczególnych własnościach;
  • złożoność obliczeniowa, obwody logiczne, złożoność komunikacyjna, badanie ograniczeń dolnych;
  • złożoność Kołmogorowa, algorytmiczna losowość i nieprzewidywalnosć;
  • poszukiwanie przykładów dyskretnych obiektów inspirowanych kryptologią.
W zakładce ,,proponowane zagadnienia'' (z lewej strony) - umieszczamy na bieżąco nasze przykładowe propozycje ciekawych prac naukowych, które mogą być prezentowane na seminarium (oczywiście jesteśmy też otwarci na propozycje własne) oraz listę konferencji, z których odczyty potencjalnie mogą być również dla nas interesujące. Tak naprawdę to właśnie te listy (oraz plan już odbytych referatów) definiują tematykę seminarium - pewnie nawet bardziej niż jego niniejszy opis - tak więc przede wszystkim zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Ambicją naszego seminarium jest, aby jego uczesticy mogli - już na poziomie magisterskim - odczuć namiastkę prawdziwej pracy badawczej. Służyć temu mają zarówno odczyty, jak i proces przygotowywania prac magisterskich.

Prace magisterskie

Tematy prac magisterskich proponowane uczestnikom seminarium także będą mieć charakter teoretyczny. Przy czym będą możliwe prace zarówno syntetyczne (polegające na przeczytaniu szeregu prac z jakiegoś obszaru i podjęcia próby ich ogólnego ujęcia) jak i stricte badawczne. Te ostatnie będą miały ambicje postawienia przed magistrantem otwartego problemu, który może przerodzić się w publikowalną pracę naukową, a także być wstępem do przyszłych potencjalnych badań na etapie doktorskim. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby faktycznie udawało się stawiać pytania badawcze, które będą zarówno zgodne z zainteresowaniami studenta, jak i w jego zasięgu.